Hội nghị thường niên lần thứ 4 của Tổ chức Các khu vực tự do châu Phi (AFZO) được tổ chức tại Ethiopia Thông cáo báo chí

Hội nghị thường niên lần thứ 4 của Tổ chức Các khu vực tự do châu Phi (AFZO) được tổ chức tại Ethiopia

ADDIS ABABA, ETHIOPIA – Media Outreach – Ngày 21 tháng 11 năm 2019 – Hội nghị thường niên lần thứ tư của Tổ chức Các khu vực tự do châu Phi (Africa Free Zones Organisation – AFZO) tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở chính của Liên hiệp Phi tại Addis Ababa, […]