Các ngân hàng dồn vốn cho nông nghiệp, nông thôn Tài chính

Các ngân hàng dồn vốn cho nông nghiệp, nông thôn

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 67 của Chính phủ, tổng dư nợ tín dụng cho khu vực nông thôn của ngành ngân hàng đã tăng 9 lần đạt gần 293.000 tỷ đồng, trong đó riêng Agribank đã chiếm 70% tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, ông Kiều Trọng Tuyến, Phó Tổng giám đốc Agribank vẫn phải thừa nhận, nhu cầu vốn của nền kinh tế và khu vực nông nghiệp vẫn lớn hơn nhiều khả năng đáp ứng của ngân hàng.
Khơi thông dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn Kinh tế

Khơi thông dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn

Sau 12 năm triển khai, Quyết định 76 của chính phủ đã tạo được cú hích khơi thông nguồn vốn tín dụng dành cho nông nghiệp nông thôn với mức tăng trưởng bình quân gần 22%/năm.

Thế nhưng, so với nhu cầu thực tiễn, nguồn vốn này mới chỉ như “muối bỏ bể”, chưa kể nhiều chính sách đã quá lạc hậu, không còn phù hợp.