EU, Mỹ Latinh tiến tới giai đoạn mới của liên kết Châu Mỹ

EU, Mỹ Latinh tiến tới giai đoạn mới của liên kết

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Mỹ Latinh lần thứ 6 vừa diễn ra tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, với chủ đề "Tiến tới một giai đoạn mới của liên kết: đổi mới và công nghệ phục vụ phát triển bền vững và hòa nhập xã hội."

Trong khi Mỹ Latinh có sự chia rẽ chính trị, cả EU và khu vực này đều muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, thiết lập từ 1999.