MODIFI hoàn tất thương vụ mua lại mảng tài trợ thương mại xuất khẩu dành cho doanh nghiệp của PrimaDollar Thông cáo báo chí

MODIFI hoàn tất thương vụ mua lại mảng tài trợ thương mại xuất khẩu dành cho doanh nghiệp của PrimaDollar

MUMBAI, ẤN ĐỘ & AMSTERDAM, HÀ LAN – Media OutReach – PrimaDollar đã đưa ra quyết định chiến lược là tập trung vào nền tảng tài trợ thương mại chuỗi cung ứng hàng đầu của mình. Đây là một giải pháp công nghệ dành cho doanh nghiệp, phần mềm dạng dịch vụ (Software-as-a-Service: SaaS), cho phép các nhà […]