Hơn 100 thương hiệu Singapore giành được Giải thưởng Thương hiệu đáng tin cậy Reader’s Digest 2020 Thông cáo báo chí

Hơn 100 thương hiệu Singapore giành được Giải thưởng Thương hiệu đáng tin cậy Reader’s Digest 2020

SINGAPORE – Media OutReach – Hơn 100 thương hiệu Singapore nằm trong số những người chiến thắng được lựa chọn của Giải thưởng Thương hiệu đáng tin cậy của Reader’s Digest năm 2020 (the Reader’s Digest Trusted Brands Awards 2020) trong hơn 50 hạng mục được liệt kê trong sự kiện gần đây. Giải thưởng công nhận những thương […]