EV12AQ600 của Teledyne e2v là bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự-kỹ thuật số 4 kênh có thể dùng trong vũ trụ Thông cáo báo chí

EV12AQ600 của Teledyne e2v là bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự-kỹ thuật số 4 kênh có thể dùng trong vũ trụ

GRENOBLE, PHÁP – Media OutReach – Ngày 18 tháng 6 năm 2021 – Teledyne e2v tiếp tục giải quyết những thách thức nhất trong các tình huống ứng dụng, thông qua việc cung cấp công nghệ tín hiệu hỗn hợp có khả năng mang lại mức độ tin cậy vượt trội. Sản phẩm EV12AQ600 của công ty […]