UnionBank hỗ trợ các fintech Philippines vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu Thông cáo báo chí

UnionBank hỗ trợ các fintech Philippines vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 9 năm 2019 – UnionBank (Philippines) đã từng được nhận Giải thưởng API Marketplace toàn cầu (developer.unionbankph.com) đang cho phép các công ty fintech mở rộng quy mô thông qua việc đồng sáng tạo và tiếp cận đối tượng rộng hơn cho các giao diện lập trình ứng […]