SugarCRM: nhiều công ty ở Mỹ, Anh, Đức và Australia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng quan hệ khách hàng Thông cáo báo chí

SugarCRM: nhiều công ty ở Mỹ, Anh, Đức và Australia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng quan hệ khách hàng

CUPERTINO, BANG CALIFORNIA, MỸ- Media OutReach – Ngày 19 tháng 2 năm 2021 – Do thiếu khả năng hiển thị dữ liệu khách hàng, nên nhiều công ty đang đối mặt với cuộc khủng hoảng quan hệ khách hàng. Theo Báo cáo Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) và tác động bán […]