Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc Người Việt bốn phương

Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc

Làm sao để thu hút được nguồn lực có thể coi là khổng lồ từ cộng đồng trí thức, doanh nhân kiều bào về phát triển đất nước luôn là câu hỏi không mới nhưng cũng chưa từng được giải đáp thấu đáo.

Theo Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, chính sách thu hút, đãi ngộ chưa thỏa đáng là một nguyên nhân quan trọng khiến kho chất xám trị giá hàng chục tỷ USD này còn đang "lưu lạc."