Ariston cộng tác với doanh nghiệp xã hội để nâng cao tinh thần làm việc tại nhà ở cộng đồng Thông cáo báo chí

Ariston cộng tác với doanh nghiệp xã hội để nâng cao tinh thần làm việc tại nhà ở cộng đồng

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 2 tháng 7 năm 2020 – Trong thời điểm mà đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, thì doanh nghiệp cần phải hợp tác với các doanh nghiệp xã hội để hỗ trợ các cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội đáng báo động. […]