MTR Corporation và Kerry Logistics Network ra mắt giải pháp bán lẻ trực tuyến đến ngoại tuyến (O2O) mới Thông cáo báo chí

MTR Corporation và Kerry Logistics Network ra mắt giải pháp bán lẻ trực tuyến đến ngoại tuyến (O2O) mới

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 25 tháng 5 năm 2021 – MTR Corporation (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0066) và Kerry Logistics Network Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0636) vừa […]