Gojek cam kết đạt được Không phát thải, Không có chất thải và Không có rào cản vào năm 2030 Thông cáo báo chí

Gojek cam kết đạt được Không phát thải, Không có chất thải và Không có rào cản vào năm 2030

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Gojek, nền tảng thanh toán và dịch vụ gọi xe theo yêu cầu hàng đầu Đông Nam Á vừa đưa ra cam kết sẽ đạt được Ba Không: Không phát thải, Không có chất thải và Không rào cản, vào năm 2030. Gojek đã công bố những cam kết này trong […]