APO Productivity Databook năm 2019 đã được phát hành Thông cáo báo chí

APO Productivity Databook năm 2019 đã được phát hành

TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach – Ngày 30 tháng 10 năm 2019 – Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã phát hành ấn phẩm APO Productivity Databook 2019, báo cáo hàng năm phân tích năng suất và hiệu quả kinh tế gần đây và dài hạn ở các nước trong khu vực châu Á-Thái […]