6 doanh nghiệp lớn ở Singapore được Kincentric công nhận là 6 nhà sử dụng lao động tốt nhất năm 2019 Thông cáo báo chí

6 doanh nghiệp lớn ở Singapore được Kincentric công nhận là 6 nhà sử dụng lao động tốt nhất năm 2019

SINGAPORE – Media OutReach – Kincentric, một công ty thuộc Tập đoàn Spencer Stuart, đã công nhận 6 doanh nghiệp lớn là Nhà sử dụng lao động (Best Employers) tốt nhất tại Singapore năm 2019. Đây là một phần của Chương trình Nhà sử dụng lao động tốt nhất toàn cầu của Kincentric, công nhận các doanh nghiệp, […]
Sản phẩm SafetoSleep200 của Ospicon System được vinh danh tại Giải thưởng quốc tế 2019 ở Singapore Thông cáo báo chí

Sản phẩm SafetoSleep200 của Ospicon System được vinh danh tại Giải thưởng quốc tế 2019 ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach  – Tổ chức Enterprise Asia đã công bố những người chiến thắng tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế 2019 tại Singapore. Trong số hơn 160 đề cử, cuối cùng 35 sản phẩm, dịch vụ và tổ chức đã được bình chọn và vinh danh. Ông Dato ‘William Ng, Chủ tịch của Enterprise Asia […]
12 sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của Thái Lan được trao giải tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế 2019 Thông cáo báo chí

12 sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của Thái Lan được trao giải tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế 2019

SINGAPORE – Media OutReach  – Tổ chức Enterprise Asia đã công bố những người chiến thắng tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế 2019 (International Innovation Awards 2019) tại Singapore. Trong số hơn 160 đề cử, cuối cùng 35 sản phẩm, dịch vụ và tổ chức đã được bình chọn và vinh danh. Trong số những công ty […]
THONGMA Gold Saving by ZARINA giành được giải thưởng tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế ở Singapore Thông cáo báo chí

THONGMA Gold Saving by ZARINA giành được giải thưởng tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach  – Ngày 18 tháng 12 năm 2019- Tổ chức Enterprise Asia đã công bố những người chiến thắng tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế 2019 tại Singapore. Trong số hơn 160 đề cử, cuối cùng 35 sản phẩm, dịch vụ và tổ chức đã được bình chọn và vinh danh. Ông Dato ‘William […]