Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là “siêu đô thị” Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là “siêu đô thị”

Với hơn 7 triệu dân, chủ yếu tập trung ở khu nội thành nên Thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng quá tải. Trong định hướng phát triển đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ phát triển nhiều khu đô thị vệ tinh để giảm áp lực này.

Theo dự báo, đến năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh có 10 triệu dân và sẽ là một “siêu đô thị” tầm cỡ thế giới, xét về qui mô dân số.