Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch điều hành DatVietVAC đón nhận hai giải thưởng danh giá của Châu Á vào ngày 11/10/2018 Thông cáo báo chí

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch điều hành DatVietVAC đón nhận hai giải thưởng danh giá của Châu Á vào ngày 11/10/2018

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM - Media OutReach - Ngày 16/10/2018 - Với những cống hiến trong suốt 25 năm để phát triển ngành truyền thông giải trí Việt Nam, đưa Tổ hợp DatVietVAC trờ thành tập đoàn đầu tiên và lớn nhất Việt Nam trong ngành, Chủ tịch điều hành Tổ hợp DatVietVAC, ông Đinh Bá Thành được xư...