Bảo hiểm: Tái cấu trúc hay "cách mạng" về năng suất? Doanh nghiệp

Bảo hiểm: Tái cấu trúc hay "cách mạng" về năng suất?

Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn nhiều thức thức khó lường, nhiệm vụ tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề đặt ra với mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế chung, trong đó có ngành tài chính bảo hiểm.

Tuy nhiên, để có một cuộc "cách mạng" thành công, các chuyên gia cho rằng vấn đề then chốt là phải tăng được năng suất lao động thông qua sự phối hợp, cộng lực giữa các lĩnh vực trong ngành.
Kinh tế

Ngân hàng "bán" bảo hiểm trọn gói cho khách

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ phân phối gói sản phẩm bảo hiểm toàn diện bao gồm hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp và bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cho các khách hàng của mình.