Bà Kate Burke được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận bảo hiểm cá nhân quốc tế (IPL) của Chubb Singapore Thông cáo báo chí

Bà Kate Burke được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận bảo hiểm cá nhân quốc tế (IPL) của Chubb Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 17 tháng 3 năm 2020 – Chubb vừa chính thức thông báo quyết định bổ nhiệm bà Kate Burke giữ chức Trưởng bộ phận bảo hiểm cá nhân quốc tế ( International Personal Lines – IPL) tại Singapore. Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm […]