Co-Wealth Management Consultant giúp các công ty dễ tiếp cận vốn trợ cấp của Chính quyền Thông cáo báo chí

Co-Wealth Management Consultant giúp các công ty dễ tiếp cận vốn trợ cấp của Chính quyền

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã đưa ra Technology Voucher Program – TVP (tạm dịch Chương trình Phiếu thưởng công nghệ) áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định, với số lượng và điều kiện đã được mở rộng hơn trước. Tuy nhiên, […]