Khảo sát mới nhất của Atradius: bảo hiểm tín dụng thương mại tăng mạnh ở UAE trong năm 2021 Thông cáo báo chí

Khảo sát mới nhất của Atradius: bảo hiểm tín dụng thương mại tăng mạnh ở UAE trong năm 2021

DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE) – Media OutReach – Ngày 28 tháng 6 năm 2022 – Khảo sát Atradius Payment Practices Barometer (tạm dịch: Phong vũ biểu thực hành thanh toán Atradius) mới nhất cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã cho thấy sự gia tăng hàng năm về số […]