Làm sao tạo sinh khí giúp nhà trường đỡ khuôn cứng? Giáo dục

Làm sao tạo sinh khí giúp nhà trường đỡ khuôn cứng?

Lâu nay, ngành giáo dục nước nhà luôn vận động đổi mới phương pháp dạy học để học sinh không “khổ học”.

Đặt vấn đề tạo sinh khí trong dạy học là nói đến sự hào hứng, say mê trong dạy và học. Sinh khí ấy không đích thị là nội dung mà cũng không hoàn toàn là phương pháp, song lại hình thành trên cơ sở nội dung vững vàng, phương pháp hiệu quả.