Kerry Logistics Network sử dụng robot Koolbotic để phân loại sản phẩm ướp lạnh trong lĩnh vực ăn uống Thông cáo báo chí

Kerry Logistics Network sử dụng robot Koolbotic để phân loại sản phẩm ướp lạnh trong lĩnh vực ăn uống

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 8 năm 2021 – Kerry Logistics Network Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 0636) vừa thông báo đang sử dụng cánh tay robot trong lĩnh vực ăn uống (F&B) của mình để nâng cao hiệu […]