Ngời sáng cốt cách Chủ tịch Tôn Đức Thắng Xã hội

Ngời sáng cốt cách Chủ tịch Tôn Đức Thắng

TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: "Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về lối sống giản dị, tiết kiệm" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.