APICORP giới thiệu Khuôn khổ trái phiếu xanh tập trung tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo Thông cáo báo chí

APICORP giới thiệu Khuôn khổ trái phiếu xanh tập trung tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo

DAMMAM, SAUDI ARABIA – EQS Newswire – Ngày 22 tháng 9 năm 2021 – Tập đoàn Đầu tư dầu khí Ả Rập (The Arab Petroleum Investments Corporation – APICORP: www.APICORP.org) là một tổ chức tài chính phát triển đa phương tập trung vào lĩnh vực năng lượng ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi vừa chính […]