Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Sunlight đạt xếp hạng 2 sao trong Đánh giá Bất động sản GRESB năm 2022 Thông cáo báo chí

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Sunlight đạt xếp hạng 2 sao trong Đánh giá Bất động sản GRESB năm 2022

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG –  Media OutReach  – Ngày 20 tháng 10 năm 2022 – Henderson Sunlight Asset Management Limited, với tư cách là đơn vị quản lý của Sunlight Real Estate Investment Trust – Sunlight REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight), vừa thông báo: Sunlight REIT đã được […]