Thế giới

Thái Lan bầu cử bổ sung đại biểu quốc hội

Ngày 11/1, cử tri Thái Lan đi bầu bổ sung 29 đại biểu cho số ghế khuyết trong quốc hội sau khi hai đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền trước đây là đảng Quyền lực nhân dân (PPP) và Dân tộc Thái (Chart Thai) bị giải thể và một số quan chức các đảng này bị cấm hoạt động chính trị.