Bầu cử Myanmar: Khi cơ hội được mở ra cho tất cả ASEAN

Bầu cử Myanmar: Khi cơ hội được mở ra cho tất cả

Ngày 1/4, cử tri Myanmar sẽ tới các điểm bỏ phiếu trên cả nước để tham gia cuộc bầu cử bổ sung 45 ghế Quốc hội bị khuyết.

Đây là diễn biến chính đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng quốc tế, bởi kết quả của cuộc bầu cử này được xem là đánh giá thực chất đối với tiến trình cải cách và dân chủ gần đây tại Myanmar cũng như giúp “hâm nóng” mối quan hệ giữa phương Tây với quốc gia Đông Nam Á này.