Nhập 50 tấn thịt chuột từ Campuchia mỗi ngày Xã hội

Nhập 50 tấn thịt chuột từ Campuchia mỗi ngày

Ông Nguyễn Văn Thao, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, hiện nay chỉ tính riêng cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú mỗi ngày có trên 35 tấn thịt chuột từ Campuchia nhập vào nội địa để bán.