Lợi nhuận của các thành viên của Times Technology tăng mạnh, ngay sau khi bằng sáng chế được duyệt Thông cáo báo chí

Lợi nhuận của các thành viên của Times Technology tăng mạnh, ngay sau khi bằng sáng chế được duyệt

SINGAPORE – Media OutReach – Gần đây, Nhóm phân tích lượng tử của Times Technology đã thông báo: sau khi bằng sáng chế “Hệ thống chỉ số lượng tử” của Máy tính lượng tử Quantum Computer) của Times Technology được phê duyệt, ngay trong tháng thứ hai, khối lượng giao dịch giá trị lợi nhuận của các […]
Greentech (thuộc VPN Technologies) đăng ký được cấp bằng sáng chế cho công nghệ phân tích IoT mới Thông cáo báo chí

Greentech (thuộc VPN Technologies) đăng ký được cấp bằng sáng chế cho công nghệ phân tích IoT mới

VANCOUVER, CANADAana – Newsfile Corp. – Ngày 20 tháng 6 năm 2022 – VPN Technologies Inc. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Canada – CSE, với mã: VPN) (OTCQB: SRBBF) (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, với mã FSE: 6GQ1) vừa thông báo: công ty con […]