[Video] Toàn cảnh phong tỏa Bệnh viện K cơ sở Tân Triều Y tế

Toàn cảnh phong tỏa Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Qua điều tra dịch tễ phát hiện 1 trường hợp bệnh nhân từng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau đó về điều trị tại Khoa ngoại Gan-Mật-Tụy và lây cho 5 bệnh nhân khác cùng 4 người nhà.