Giải chạy Ảo của Herbalife Nutrition ở các nước châu Á – Thái Bình Dương quyên góp được hơn 61.000 USD Thông cáo báo chí

Giải chạy Ảo của Herbalife Nutrition ở các nước châu Á – Thái Bình Dương quyên góp được hơn 61.000 USD

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Giải chạy Ảo kỷ niệm 40 năm tại châu Á- Thái Bình Dương của Herbalife Nutrition – Công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng- đã kết thúc tắng lợi. Được tổ chức từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 […]