Bệnh viện Đại học Konyang (Hàn Quốc) hợp tác với Molecular Health (Đức) để điều trị bệnh nhân ung thư Thông cáo báo chí

Bệnh viện Đại học Konyang (Hàn Quốc) hợp tác với Molecular Health (Đức) để điều trị bệnh nhân ung thư

HEIDELBERG, ĐỨC / DAEJEONG, HÀN QUỐC – Media OutReach – Bệnh viện Đại học Konyang (Konyang University Hospital– KYUH) ở Daejeong, Hàn Quốc, sẽ dựa vào phần mềm Hướng dẫn MH (MH Guide) của Công ty Molecular Health (Đức) trong việc điều trị từng bệnh nhân ung thư mang tính cá nhân hóa cao. Đây là kết quả của […]
Aurora Tele-Oncology hợp tác với UMP để triển khai dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân ung thư ở Trung Quốc Thông cáo báo chí

Aurora Tele-Oncology hợp tác với UMP để triển khai dịch vụ y tế từ xa cho bệnh nhân ung thư ở Trung Quốc

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 28 tháng 12 năm 2020 – Aurora Tele-Oncology Limited đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Bệnh viện Internet Hải Nam UMP, một trung tâm y tế từ xa của Công ty UMP Healthcare Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở […]