[Mega Story] “Tổng hành dinh” diệt trừ COVID-19 Y tế

“Tổng hành dinh” diệt trừ COVID-19

Nhớ lại những ngày cao điểm, Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp kể khi ấy có tới 30 bệnh nhân ở các nơi chuyển về, các y bác sỹ quay cuồng tiếp nhận, xét nghiệm và điều trị.