Uni-Bio Science được cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc cấp chứng nhận cho thuốc PINUP ®(Voriconazole) Thông cáo báo chí

Uni-Bio Science được cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc cấp chứng nhận cho thuốc PINUP ®(Voriconazole)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – EQS Newswire – Uni-Bio Science Group Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00690) – công ty dược phẩm sinh học tích hợp hoàn chỉnh – vừa thông báo: thuốc PINUP® (Viên nén Voriconazole) đã được Cục Quản lý sản […]
Uni-Bio Science Group phát triển dược phẩm mới Uni-GLP có thể chống được nhiều bệnh, kể cả COVID-19 Thông cáo báo chí

Uni-Bio Science Group phát triển dược phẩm mới Uni-GLP có thể chống được nhiều bệnh, kể cả COVID-19

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – EQS Newswire – Hội đồng quản trị của Uni-Bio Science Group Limited vừa thông báo một số thông tin cập nhật về tiềm năng phát triển của Thuốc sinh học tự phát triển sáng tạo Recombinant Exendin-4 Injection (“Uni-GLP”) của Tập đoàn. Uni-GLP là một nhóm chất chủ vận thụ […]
Thuốc tiêm Uni-PTH của Uni-Bio Science Group đã được cấp phép để thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc Thông cáo báo chí

Thuốc tiêm Uni-PTH của Uni-Bio Science Group đã được cấp phép để thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – EQS Newswire – Uni-Bio Science Group Limited  (“Uni-Bio Science”, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 0690) – công ty dược phẩm sinh học tích hợp đầy đủ – vừa thông báo: Uni-PTH (bút tiêm có sẵn) hoặc “Uni-PTH thế hệ thứ […]