Bệnh viện Đại học Konyang (Hàn Quốc) hợp tác với Molecular Health (Đức) để điều trị bệnh nhân ung thư Thông cáo báo chí

Bệnh viện Đại học Konyang (Hàn Quốc) hợp tác với Molecular Health (Đức) để điều trị bệnh nhân ung thư

HEIDELBERG, ĐỨC / DAEJEONG, HÀN QUỐC – Media OutReach – Bệnh viện Đại học Konyang (Konyang University Hospital– KYUH) ở Daejeong, Hàn Quốc, sẽ dựa vào phần mềm Hướng dẫn MH (MH Guide) của Công ty Molecular Health (Đức) trong việc điều trị từng bệnh nhân ung thư mang tính cá nhân hóa cao. Đây là kết quả của […]