Sản phẩm SafetoSleep200 của Ospicon System được vinh danh tại Giải thưởng quốc tế 2019 ở Singapore Thông cáo báo chí

Sản phẩm SafetoSleep200 của Ospicon System được vinh danh tại Giải thưởng quốc tế 2019 ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach  – Tổ chức Enterprise Asia đã công bố những người chiến thắng tại Giải thưởng Sáng tạo quốc tế 2019 tại Singapore. Trong số hơn 160 đề cử, cuối cùng 35 sản phẩm, dịch vụ và tổ chức đã được bình chọn và vinh danh. Ông Dato ‘William Ng, Chủ tịch của Enterprise Asia […]