Xã hội

Thỏa thuận hợp tác y tế Việt Nam-Áo

Một thỏa thuận hợp tác về công nghệ trong lĩnh vực y tế vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến và Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo Christa Kranzl ký kết chiều 4/11.