Mead Johnson và Trường Kinh doanh (thuộc HKUST) chung tay bồi dưỡng sinh viên tài năng về kinh doanh Thông cáo báo chí

Mead Johnson và Trường Kinh doanh (thuộc HKUST) chung tay bồi dưỡng sinh viên tài năng về kinh doanh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 20 tháng 10 năm 2021 – Mead Johnson Nutrition Hồng Kông (“Mead Johnson”) hợp tác với Trường Kinh doanh, thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hong Kong University of Science and Technology – HKUST) trong Corporate Project” (tạm dịch: “Dự án doanh nghiệp”) […]