Kết quả "hỗn hợp" của gói kích thích 787 tỷ USD Kinh tế

Kết quả "hỗn hợp" của gói kích thích 787 tỷ USD

Các nhà kinh tế Mỹ đang đặt câu hỏi về tính hiệu quả của gói kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ và liệu khoản tiền 787 tỷ USD đã tạo được đà phát triển, sự sụp đổ, hay là ở giữa hai trạng thái này.

Bà Amy Liu, phó giám đốc Chương trình Chính sách Đô thị Brookings, đang theo dõi sự phục hồi của 100 khu vực kinh tế thuộc các thành phố Mỹ, nói: "Gói kích thích này là gói hỗn hợp và đó là lý do chúng ta có được kết quả hỗn hợp".