Tòa án cấp huyện được tăng thẩm quyền xét xử Chính trị

Tòa án cấp huyện được tăng thẩm quyền xét xử

Sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Chương trình phiên họp thứ 20, biểu quyết thông qua danh sách 82 Tòa án nhân dân cấp huyện được tăng thẩm quyền xét xử, đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp và hoàn thành đúng tiến độ Nghị quyết Quốc hội khóa XI đã đề ra.