Kinh tế khó khăn: Tiêu hoang chuyển sang tiết kiệm Kinh tế

Kinh tế khó khăn: Tiêu hoang chuyển sang tiết kiệm

Chỉ mới đạt thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình (tức là trên 1.000 USD) vào năm 2008 nhưng nhiều năm qua, người dân Việt Nam lại chi tiêu theo kiểu "làm ít, tiêu nhiều". Tuy nhiên, đối mặt với những khó khăn do khủng hoảng kinh tế, nhiều người đã buộc phải tính toán lại việc chi tiêu theo hướng tiết kiệm hơn.