Tập trung đầu tư 5 khu kinh tế ven biển từ 2013-2015 Kinh tế

Tập trung đầu tư 5 khu kinh tế ven biển từ 2013-2015

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lựa chọn năm nhóm khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2015.

Năm nhóm trên gồm nhóm khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng; khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; khu kinh tế đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.