Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc của Việt Nam Y tế

Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc của Việt Nam

Bộ Y tế vừa phát động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam,” nhằm thay đổi thói quen, xây dựng văn hóa dùng thuốc của người Việt Nam.

Cuộc vận động này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc tăng cường sản xuất các loại thuốc có chất lượng tốt, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh trong cả nước.