WTO cân nhắc tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng Kinh tế

WTO cân nhắc tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng

Các nguồn tin tham gia đàm phán thương mại ngày 3/5 cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong việc cân nhắc tổ chức hội nghị bộ trưởng về hoạch định chính sách lần đầu tiên trong 4 năm tại tổng hành dinh ở Geneva trong các ngày 30/11-2/12, nhằm thảo luận về việc tăng cường giám sát chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên giữa lúc kinh tế toàn cầu suy thoái.