DHL được Gartner bình chọn là nhà lãnh đạo đối với logistics bên thứ ba trên phạm vi toàn cầu Thông cáo báo chí

DHL được Gartner bình chọn là nhà lãnh đạo đối với logistics bên thứ ba trên phạm vi toàn cầu

BONN, CHLB ĐỨC – Media OutReach – Ngày 6 tháng 7 năm 2020 – DHL, một công ty thành viên của tập đoàn logistics hàng đầu thế giới Deutsche Post DHL Group, đã được Gartner, Inc., công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới, bình chọn là nhà lãnh đạo (Leader) đối với logistics […]
DHL được Gartner vinh danh là nhà lãnh đạo đối với logistics bên thứ ba trên phạm vi toàn cầu Thông cáo báo chí

DHL được Gartner vinh danh là nhà lãnh đạo đối với logistics bên thứ ba trên phạm vi toàn cầu

BONN, CHLB ĐỨC – Media OutReach – Ngày 2 tháng 7 năm 2020 – DHL, một công ty thành viên của tập đoàn logistics hàng đầu thế giới Deutsche Post DHL Group, đã được Gartner, Inc., công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới, vinh danh là nhà lãnh đạo (Leader) đối với logistics […]