Diễn đàn Bác Ngao, BRI và chính trị Đông Á Châu Á-TBD

Diễn đàn Bác Ngao, BRI và chính trị Đông Á

Diễn đàn Bác Ngao quan trọng, không chỉ từ quan điểm của Bắc Kinh nhấn mạnh một số chính sách kinh tế quan trọng, mà còn trong bối cảnh sáng kiến Vành đai và Con đường và tương lai quan hệ Nhật-Trung.