DHL, Đường sắt Ukraina và CTS Liski hợp tác để phát triển kết nối giữa Trung Quốc và Ukraina Thông cáo báo chí

DHL, Đường sắt Ukraina và CTS Liski hợp tác để phát triển kết nối giữa Trung Quốc và Ukraina

THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 21 tháng 1 năm 2021 – DHL Global Forwarding, một công ty con chuyên vận chuyển hàng hóa quốc tế của Deutsche Post DHL Group, Đường sắt Ukraina và Trung tâm Dịch vụ vận tải Liski (Center of Transport Service Liski – CTS Liski), bộ phận logistics […]
Kerry Logistics Network khai trương tuyến vận tải đa phương thức từ Riga (Latvia) đến Mông Cổ Thông cáo báo chí

Kerry Logistics Network khai trương tuyến vận tải đa phương thức từ Riga (Latvia) đến Mông Cổ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 12 năm 2020 – Kerry Logistics Network (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 0636) là một doanh nghiệp logistics bên thứ 3 (3PL) toàn cầu đã chính thức khai trương các sản phẩm vận […]