Hà Nội: Quy định dạy thêm, học thêm có hiệu lực Giáo dục

Hà Nội: Quy định dạy thêm, học thêm có hiệu lực

Theo quy định, có ba trường hợp không được dạy thêm học thêm, gồm các trường dạy học 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học (trừ trường hợp nhận quản lý học sinh ngoài giờ theo yêu cầu của gia đình, phụ đạo cho những học sinh yếu kém, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép); các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng không được dạy chương trình phổ thông.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của các trường đại học, cao đẳng khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông, phải được thủ trưởng trường đại học, cao đẳng đó có ý kiến chấp thuận trong đơn đề nghị.