Nhiều nhân vật nổi tiếng ở châu Á đã tham gia chương trình TIME 100 Talks của Tạp chí Time (Mỹ) Thông cáo báo chí

Nhiều nhân vật nổi tiếng ở châu Á đã tham gia chương trình TIME 100 Talks của Tạp chí Time (Mỹ)

SINGAPORE – Media Outreach – Ngày 17 tháng 6 năm 2020 – Naomi Osaka, Ban Ki-moon và Kai-Fu Lee đã nói chuyện trong TIME 100 Talks, một chuỗi các cuộc trò chuyện và trải nghiệm ảo mới đang diễn ra để tập hợp các thành viên của cộng đồng TIME 100 gồm những người có ảnh hưởng […]
Diễn đàn Bác Ngao, BRI và chính trị Đông Á Châu Á-TBD

Diễn đàn Bác Ngao, BRI và chính trị Đông Á

Diễn đàn Bác Ngao quan trọng, không chỉ từ quan điểm của Bắc Kinh nhấn mạnh một số chính sách kinh tế quan trọng, mà còn trong bối cảnh sáng kiến Vành đai và Con đường và tương lai quan hệ Nhật-Trung.