Bài toán người Việt, hàng Việt và kênh phân phối Kinh doanh

Bài toán người Việt, hàng Việt và kênh phân phối

Đưa hàng Việt về nông thôn đối với doanh nghiệp đang và sẽ là một chặng đường gian nan mà doanh nghiệp dường như vẫn chỉ là một người khách độc hành.

Nếu muốn thành công không thể thiếu vai trò của hệ thống phân phối, và chỉ khi có được các doanh nghiệp và hệ thống phân phối đủ mạnh thì đường đưa hàng về nông thôn của doanh nghiệp mới rộng mở.
Kinh tế

Đồng Nai hợp tác xây khu liên hợp công - nông nghiệp

Lễ ký hợp tác giữa Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Donataba) với các đối tác gồm Tập đoàn GLon của Cộng hòa Pháp, Công ty quản lý Quỹ đầu tư Prudential và Công ty sản xuất thức ăn gia súc Việt-Pháp (Proconco) để xây dựng khu liên hợp công - nông nghiệp, diễn ra ngày 4/12, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.